Peuterspeelzaal De Goede Herder Leiden

van start

Nieuwe peuterspeelzaal

De Goede Herder is de christelijke peuterspeelzaal van Leiden. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 kunnen hier met elkaar spelen, zingen, leren en bidden. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met Bijbel, met christelijke normen en waarden, maar ook met rekenen en taal. En bovenal... krijgen de kinderen vriendjes en vriendinnetjes, wie weet wel voor het leven...

De pijlers van De Goede Herder
Christelijk geloof in woord  - Het christelijk geloof wordt in woord uitgedragen. Dit gebeurt onder andere door het lezen van de Bijbel, het zingen van christelijke liedjes, zoals van Elly en Rikkert, het werken met grote magneetborden waarop de kinderen de figuren bij de Bijbelverhalen kunnen plakken en mooie vertelplaten.

Christelijk geloof in daad - Ook wordt het christelijk geloof in daden zichtbaar gemaakt op de peuterspeelzaal. Er is volop aandacht voor het ontwikkelen van deugden, zoals dankbaarheid, vergeving en naastenliefde. Zo mogen kinderen in de kring zeggen waar ze dankbaar voor zijn, is er een collectebusje voor de derde wereld en een eventueel conflict wordt aangegrepen om te groeien in vergeven en vergeving vragen. Daarbij wordt ook de parallel met de Bijbel gemaakt, zodat kinderen kunnen leren te leven vanuit het Evangelie.

Gezin en opvoeding - De Goede Herder biedt kinderen een christelijke omgeving om samen te komen en ongedwongen te spelen en kennis te maken met het geloof. De peuterspeelzaal kan aanvullend zijn op wat ouders een kind thuis kunnen bieden, maar het gezin van het kind is en blijft de primaire plek waar het kind opgroeit. Onze kleine bibliotheek bevat christelijke boeken rond opvoeding, huwelijk en gezin, om zo ouders die dat wensen handreikingen te bieden. Ook organiseren wij zo nu en dan een thema avond om ouders indien gewenst te ondersteunen bij de opvoeding. Dit is uiteraard volledig vrijblijvend, maar tegelijk een mooie kans om met uw gezin bezig te zijn en andere ouders te leren kennen. 

Onze kinderen: de parels in Gods hand – Wij zien kinderen als de parels in Gods hand. We borgen hun veiligheid, integriteit en kwetsbaarheid en zien het als een mooie taak om kinderen een stukje op hun weg te mogen begeleiden. Juist ook omdat we kinderen als zoiets kostbaars zien is er de grootste aandacht voor de kwaliteit van de peuterspeelzaal. Deze zorg en aandacht komt naar voren in de houding, opleiding en bevlogenheid van de leidsters, de kwaliteit en hygiëne van het speelgoed en de materialen.Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL)

Peuterspeelzaal De Goede Herder is een peuterspeelzaal van de Stichting Peuterspeelzalen Leiden. De SPL heeft vrijwel alle peuterspeelzalen in Leiden en omgeving onder haar hoede en biedt ook aan onze peuterspeelzaal een kwaliteitswaarborg van hoog professioneel niveau. Meer informatie over de SPL vindt u op www.spleiden.nl. Hier treft u ook meer informatie over de kosten voor de peuterspeelzaal. 

Christelijke Basisschool Joppensz
Beatrix van Maanen is directeur van de Christelijke Basisschool Joppensz Leiden en is enthousiast over deze nieuwe peuterspeelzaal in haar school: “U bent met uw peuter van harte welkom in de Joppensz. Ons motto “Leren en leven doen we samen” past ons goed: we zijn een overzichtelijke en persoonlijke school met veel aandacht voor elk kind. Wij zijn van mening dat gezin, peuterspeelzaal, school in elkaars verlengde liggen en elkaar kunnen versterken om zo uw kind de beste kansen te bieden. Peuterspeelzaal “De Goede Herder” en Joppensz vinden hun inspiratie in de liefde van Jezus voor de mensen. Het team van Joppensz ervaart het als een voorrecht dat we de Bijbelverhalen aan onze leerlingen mogen doorgeven. De peuterspeelzaal en de school zullen ook daarin zeker met elkaar samenwerken.”


 

 

 

 

“‘Uit Gods hand ontvangen’ lees je soms bij een geboorte-aankondiging. Terecht! God zelf vertrouwt onze kinderen aan ons toe. Zo’n Verantwoorde-lijkheid móét onze opvoeding en de keuzes die daarbij horen wel bepalen… Een peuterspeelzaal als “De Goede Herder” past daar op een heel bijzondere manier bij. Bij alle zorg die je daarmee aan je kind gunt, geef je het namelijk ook veel extra’s om kinderlijk vertrouwd te raken met Dé Goede Herder: God zelf, die in zijn Zoon Jezus Christus naar ons is toegekomen.” (Dominee A.J. van der Toorn van de Christelijke Gereformeerde Kerk Leiden)   

"Dit is een geweldig initiatief! De beginjaren van ons leven zijn zo belangrijk voor de rest van ons leven. Dus als de kleine kinderen hier over Jezus horen en iets van Gods liefde ervaren is dat een basis voor heel hun verdere leven. Als (christelijke) ouders gun je je kind het beste, dus ook dit" (Pastoor Jeroen Smith, Leidse Petrus en Paulusparochie)  

Locatie is aan de Van Vollenhovenkade 15 in Leiden.